வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குமாறு இராஜாங்க அமைச்சர் கோரிக்கை

Tamil news from around the world!