86 வயது.. 111 நாள் உண்ணாவிரதம்.. கங்கைக்காக போராடிய ஜிடி.அகர்வால் கங்கையிலேயே மரணம்!

Tamil news from around the world!