ஓசூரில் 3 பேர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது

Tamil news from around the world!