‘மக்கள் வேண்டுவது உணவும், கல்வியும்தான்; ஜனநாயகம் அல்ல’ - முத்தையா முரளிதரன்

Tamil news from around the world!