தமிழக கோயில்களில் உள்ள கடைகள் அகற்றப்பட வேண்டும்: ஹெச்.ராஜா பேட்டி

Tamil news from around the world!