இலங்கை அதிபர் அலுவலகத்தில் சிறிசேனாவுடன் பிரதமர் ராஜபக்சே சந்திப்பு

Tamil news from around the world!