ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சம்பந்தன் தலைமையில் கூட்டமைப்பும் பிரிந்து சென்ற வியாழேந்திரனும்

Tamil news from around the world!