ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு ரூ.96,500 கோடி அபராதம்: ஐரோப்பிய யூனியன் விளக்கம்

Tamil news from around the world!