'டெஸ்லா' தலைவராக பொறுப்பேற்கும் பெண் நிர்வாகி ரோபைன் டென்ஹோம் - எலான் மஸ்குக்கு பதில்

Tamil news from around the world!