தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடவில்லை: கர்நாடக அமைச்சர் விளக்கம்

Tamil news from around the world!