ஈரான் மீதான பொருளாதாரத் தடையில் இருந்து இந்தியாவுக்கு விலக்கு அளித்ததற்கு ரவீஸ்குமார் வரவேற்பு

Tamil news from around the world!