இறுக்கமான ஜீன்ஸ் + டி-ஷர்ட்டில் \"கை\" வைத்த அதிபர் கிம்.. அடுத்தடுத்த அதிரடிகளால் மிரண்டு போன மக்கள்

Tamil news from around the world!