பதவி விலகிய தலைமைச் செயலர் - ஆலோசகராக்கிய மமதா

Tamil news from around the world!