2,235 ஏக்கர் நிலங்கள் கோவில் பெயரில் மாற்ற காத்திருப்பு!; வருவாய் துறை நடவடிக்கை வேகமெடுக்குமா?

Tamil news from around the world!