ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் 130 பேர் உயிரிழப்பு

Tamil news from around the world!