செங்கல்பட்டு நிறுவனத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிப்பது பற்றி விரைவில் பரிசீலித்து நடவடிக்கை.: மத்திய அரசு

Tamil news from around the world!