ஊரடங்கு முடிவைப் பற்றி தகவல் தெரிவிக்க பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தரவு

Tamil news from around the world!