செயற்கை கால் மூலம் பாரா பேட்மின்டன் விளையாடும் அமுதா - உலகத்தர வரிசையில் இடம் பிடித்த சாதனை கதை!

Tamil news from around the world!