15வது ஜனாதிபதியாக திரவுபதி முர்மு பதவியேற்பு!

Tamil news from around the world!