பருவநிலை மாற்றம்: விரைவில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகும் – எச்சரிக்கும் ஆய்வு

Tamil news from around the world!