வானகரத்தில் இருந்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் புறப்பட்டார் ஓபிஎஸ்

Tamil news from around the world!