இலங்கை நெருக்கடி: "போராட்டக்காரர்கள் மீதான தாக்குதலை விவாதிக்க நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்ட வேண்டும்" - எதிர்க்கட்சி கோரிக்கை

Tamil news from around the world!