7 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் எனது தலைமையிலான அரசு அனைத்து மக்களுக்கான அரசாக செயல்படுகிறது: பிரதமர் மோடி பேச்சு.

Tamil news from around the world!