கொரோனா: 45 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் 100% தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்ட புதுவை கிராமம்

Tamil news from around the world!