சாய் பல்லவி வைரல் காணொளி: \"மதத்தின் பெயரால் தாக்குதல் நடந்தால் அது பாவம்!\"

Tamil news from around the world!