மக்களை முட்டாளாக்க முயற்சிக்கும் பாஜக.. அக்னிபாத் திட்டத்தால் கொதித்தெழுந்த மம்தா! கடும் சாடல்

Tamil news from around the world!