பாகிஸ்தான் பக்கம் அட்டாக்.. அல்கொய்தா தலைவர் ஹம்சா பின்லேடன் கொல்லப்பட்டார்.. உறுதி செய்தார் ட்ரம்ப்

Tamil news from around the world!