கர்நாடக அமைச்சரவை திடீர் விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சராக கிருஷ்ணப்பா இன்று பதவியேற்பு

Tamil news from around the world!